Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Opzeggen lidmaatschap HC Walcheren vóór 1 mei 2019

Nieuws afbeelding 15-3-2019

Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei 2019.

Wil je je lidmaatschap van HC Walcheren opzeggen dan geldt art. 7 van het Huishoudelijk Reglement onverkort.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk* of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden ([email protected]).

Bij schriftelijke opzegging geldt de datum van ontvangst als datum van opzegging. Bij digitale opzegging geldt de digitale verzenddatum als datum van opzegging.

Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei 2019 bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar (2019/2020) verschuldigd.

Het is mogelijk het lidmaatschap op te zeggen onder voorbehoud. Deze mogelijkheid is voorbehouden aan leden in afwachting van toelating tot een vervolgopleiding dan wel het behalen van het eindexamen. De procedure hiervoor is gelijk aan art. 7 lid 1 sub b (dat wil zeggen opzeggen vóór 1 mei 2019), echter met de expliciete vermelding "onder voorbehoud". Het desbetreffende lid heeft dan tot 15 juli 2019 de tijd om een definitieve beslissing te nemen.
Is de beslissing wel of niet lid te blijven niet voor 15 juli 2019 schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan de ledenadministratie, dan wordt het lidmaatschap voor het komende seizoen gecontinueerd, met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen.

Graag ontvangt HC Walcheren een motivatie van de opzegging, dit voor de beeldvorming van de aard van de afzegging.

Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, lijnhoofden, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

* Het adres voor schriftelijke opzegging is:

HC Walcheren
Ledenadministratie - opzeggingen
Postbus 287
4380 AG Vlissingen

Het bestuur heeft besloten dat -in afwijking van art. 7 Huishoudelijk Reglement- opzegging ook plaats kan vinden via de opzegmodule van LISA = middels invulling van het opzegformulier op de site. Dat formulier vind je na inloggen onder het tabblad "Club".

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kun je een e-mail sturen aan ondergetekende ([email protected]).

Annemieke de Meer
Secretaris HC Walcheren


 

Sponsoren

Maandoverzicht

Nog geen agenda punten.
d