Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Opzegging lidmaatschap vóór 1 mei 2018

Nieuws afbeelding 11-4-2018 Met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap wordt in het Huishoudelijk Reglement bepaald:

Opzegging lidmaatschap. 
Artikel 7 
1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend
        verlengd. 
    b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e‐mail aan de ledenadministratie
        plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1
        mei.
Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is
        opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar
        verschuldigd. 
     c. Het is mogelijk het lidmaatschap op te zeggen onder voorbehoud. Deze
         mogelijkheid is voorbehouden aan leden in afwachting van toelating tot een
         vervolgopleiding dan wel het behalen van het eindexamen. De procedure
         hiervoor is gelijk aan art. 7 lid 1 sub b, echter met de expliciete vermelding
         "onder voorbehoud". Het desbetreffende lid heeft dan tot 15 juli de tijd om een
         definitieve beslissing te nemen. Is de beslissing wel of niet lid te blijven niet
         voor 15 juli schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan de ledenadministratie,
         dan wordt het lidmaatschap voor het komende seizoen gecontinueerd, met alle
         daarbij behorende rechten en verplichtingen. 
     d. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging.
         Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs. 
     e. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches,
         lijnhoofden, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

Bij schriftelijke opzegging geldt de datum van ontvangst als datum van opzegging. Bij digitale opzegging geldt de digitale verzenddatum als datum van opzegging.

Per vandaag, 11 april 2018, kan opzegging ook plaatsvinden via de opzegmodule van LISA = middels invulling van het opzegformulier op de site. Dat formulier vind je na inloggen onder het tabblad "Club".

Sponsoren

Maandoverzicht

Nog geen agenda punten.
d