Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Artikelen

Voorzitter:

Nieuws afbeelding 14-11-2011

SPORTPARK VRIJBURG – Afgelopen woensdag 9 november 2011 was de eerste Algemene Vergadering van HC Walcheren op Sportpark Vrijburg. De aanwezigen konden met een lekker hapje en een borrel verder kennis maken met elkaar en ervaringen uitwisselen over de afgelopen weken bij HC Walcheren.

 

Rond 20:00 moest het er toch echt van komen en opende voorzitter Jan Hein Nijman de vergadering. Ton Thiebosch overhandigde vlak voor de vergadering een hamer die in het verleden bij de Middelburgse Hockeyclub gebruikt werd. Na een paar tikken met de hamer had de voorzitter de aandacht.

 

De voorzitter begon met het bedanken van alle vrijwilligers die zich tot nu toe hebben ingezet voor HC Walcheren. Hij benadrukte dat HC Walcheren een club is " voor en door leden" en dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. Een bijzonder woord van dank ging naar de leden van het Stichtingsbestuur, Flip Reijnierse, Louis van Brink en Dolph Lariviere, die alles, op, in en rondom het clubhuis hebben gerealiseerd!

 

De agenda stond niet overvol, maar het bleken wel pittige punten te zijn toen de ene discussie na de andere discussie zich vormde. Vooral het sanctiebeleid van HC Walcheren had veel gesprekstof nodig. De aanpassingen zullen in de volgende vergadering worden besproken.

 

Natuurlijk kwam de penningmeester aan het woord over de begroting van HC Walcheren. Een punt van aandacht is het sponsorgeld van Sport2000. Uitgelegd is dat het sponsorgeld van Sport2000 afhankelijk is van de verkopen van de broekjes en de uitgifte van de shirts. Het is immers verplicht om te spelen in het officiële tenue. Na deze uitleg (die nog uitgebreid gecommuniceerd zal worden) zal er meer begrip en draagvlak komen waarom deze aankopen zo belangrijk zijn voor de club.

 

Op de agenda stond ook het verzoek om de statuten aan te passen. HC Walcheren wil een maatschappelijk actieve vereniging zijn die zich, naast de hoofdzaak hockey, ook richt op andere activiteiten. Het bestuur zal een voorstel doen tot wijziging die in de volgende Algemene Vergadering zal worden besproken.

 

Naast de bovenstaande punten werden ook nog (soms kort) de portefeuilles besproken van de bestuursleden. Michel van Tiel beet het spits af door zijn verhaal over de TC te vertellen, na een praatje over de werkzaamheden en de toekomst gaf hij het woord aan de nieuwe voorzitter van de TC, Hend van Schenkenberg van Mierop.

 

Gijs de Koning vertelde kort over de stand van zaken binnen de arbitrage. Op dit moment wordt er samen met de Arbitrage Commissie gekeken naar oplossingen, sancties en veranderingen om alle wedstrijden bezet te krijgen. In het najaar zullen verschillende cursussen en bijeenkomsten georganiseerd worden voor (toekomstige) scheidsrechters.

 

Norbert Jagers vertelde over de vorderingen in de bar, er staan op een zaterdag zo’n 12 vrijwilligers achter de bar, sinds kort is er voor gekozen om teams aan te wijzen die de barbezetting regelen.

 

De secretaris, Greet Hazeborg, vertelde over de verschillende secretariaten en gaf aan dat het goed liep, alleen voor de bezetting van de wedstrijdtafel zijn nog meer vrijwilligers nodig.

 

Netty Tiggelman is verantwoordelijk voor de PR & Communicatie en Vrijwilligers. Zij gaf een presentatie over het vinden en binden van vrijwilligers, zoals de voorzitter al aangaf, is HC Walcheren een vereniging voor en door leden. Vrijwilligers zijn hard nodig!

 

Afsluitend gaf Jan Willem van Koeveringe een korte toelichting over de feestcommissie, na een fantastische feestweek staan er nog meer zaken in de planning zoals het Familietoernooi en [email protected], maar natuurlijk ook een hockeyfeest!

 

Dit is geen officieel verslag van de Algemene Vergadering, het is bedoeld om een beeld te geven voor de afwezigen. Het verslag zal op de gebruikelijke manier worden gepubliceerd.

Foto: Els Swart (opening HC Walcheren 3 september 2011)

Maandoverzicht

Nog geen agenda punten.