Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Informatieavond nieuw bestuur donderdag 12 mei 2016

3-5-2016
Zoals o.a. op de site van HC Walcheren gecommuniceerd, is donderdag 14 april 2016 door de leden tijdens een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen. De hoofdtaak voor dit nieuwe bestuur is om HC Walcheren te leiden richting een sportieve, stabiele en gezonde toekomst. We zullen daar als nieuw bestuur met veel energie en ambitie het voortouw in nemen, we hebben er alle vertrouwen in!
 
Op verzoek van het toenmalig bestuur is er die avond weinig tijd besteed aan de plannen van het nieuwe bestuur. De toezegging is daarom die avond gedaan om binnen een maand een informatieavond voor alle leden te organiseren om enerzijds de bestuursleden voor te stellen en anderzijds om de inhoudelijke plannen richting de toekomst nader toe te lichten.
 
Langs deze weg nodig ik je dan ook van harte uit voor de informatieavond op donderdag 12 mei 2016, inloop vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur. Beoogd eindtijdstip is 22.00 uur.
 
Hopelijk tot donderdag 12 mei!

Namens het bestuur van HC Walcheren,
 
Robin Tersteeg
Voorzitter

Gerelateerde nieuwsberichten

Beeldrecht: hoe gaan we daarmee om?

Sponsoren

Maandoverzicht

Nog geen agenda punten.
d