Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

REGELS BOND SPEELGERECHTIGHEID/INLENEN

27-2-2015
De bond heeft vanmorgen een bericht verzonden over de regels betreffende de speelgerechtigheid (lees: het inlenen) van de junioren. Het is hen namelijk opgevallen dat de laatste jaren steeds vaker invallers worden geregeld waarbij de tegenstander maar ook de competitieleiding zich afvraagt of dat leidt tot een faire situatie.
 
Clubs wordt gevraagd de regeling waar kan al te hanteren. Vanaf de speelronde van 21 maart a.s. (en alle wedstrijden die vanaf die datum worden gespeeld ook al zijn het inhaalwedstrijden) geldt deze regeling als bindend voor alle juniorenwedstrijden in Zuid Nederland. Indien clubs daaraan niet voldoen, kan de competitieleiding maatregelen opleggen.
De bond hoopt dat de regeling eraan mag bijdragen dat echt het beste team kampioen wordt.


SPEELGERECHTIGDHEID Uitgangspunten: – Deze regels hebben betrekking op de districtscompetitie junioren van Zuid Nederland – Alle spelers die gaan deelnemen aan de wedstrijd, worden voorafgaande aan de wedstrijd op het digitaal wedstrijdformulier vermeld (ook invallers!!) – Indien een team te weinig spelers heeft dan dient dit team extra spelers te lenen van een lager spelend team. Met lager wordt bedoeld: – Spelers van een team uit dezelfde leeftijdscategorie dat in dezelfde klasse of in een lagere klasse speelt; – Spelers uit een team uit een lagere leeftijdscategorie die maximaal één klasse hoger spelen; – Het team waartoe een speler behoort, wordt bepaald aan de hand van de eerste 5 wedstrijden in de herfstcompetitie. Bij dubbel spelen geldt het hoogste team. 

Hoger lenen: – Je mag alleen in een hoger team binnen dezelfde leeftijdscategorie of een hogere categorie (mits juiste leeftijd) lenen indien lager lenen niet mogelijk is; – Er mag alleen hoger worden geleend indien het team max 11 eigen spelers heeft en er mogen max 2 spelers "hoger” worden geleend; – Indien je hoger leent mag je alleen lenen binnen dezelfde leeftijdscategorie van een team dat max 1 klasse hoger speelt; – Indien je een speler leent met de juiste leeftijd uit een hogere leeftijdscategorie dan mag deze speler maximaal 1 klasse lager spelen dan het lenende team (en niet in dezelfde of een hogere klasse). Dus JB 1 e klasse mag maximaal lenen uit JA 2 e klasse en niet uit JA 1 e klasse; – Bij problemen en vragen kan de wedstrijdsecretaris (mits ruim vooraf) contact zoeken met de competitieleiding c.q. dispensatie vragen voor een bepaalde speelronde.