Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HC Walcheren zoekt:

23-6-2012

HCWalcheren gaat er weer voor en is op zoek naar…

 

Het eerste seizoen van de 2de eeuw van HCWalcheren zit er bijna op: na de minislotdag, het gewonnen promotietoernooi nog een DISCO en twee!jeugd-zomerkampen. Pas dan leggen we de sticks even te drogen in de zon…

 

Volgend seizoen aandacht voor DE TECHNIEK, DE CULTUUR EN DE FINANCIEN.

 

WAT IS DAARVOOR NODIG??

 

BESTUUR

- Uitbreiding c.q. versterking van BESTUUR in getal en "soort”: met name

enthousiastelingen voor financiële, hockeytechnische, communicatie, juridische en

(feest & toernooi)organisatiekennis zijn hard nodig. Eens per maand vergaderen,

meedoen met weekendrooster van de CotD zijn vaste items.

 

WIE HEEFT HIER ZIN IN? Info [email protected]

JONGSTE JEUGD

- De uitbreiding van de jongste en aller jongste jeugd heeft een goede basis nodig en kan

dat krijgen met

1-een (woensdagmiddag-)coördinator

2-een nieuw blik hockeyers die zich het vak van trainer/begeleider eigen maken.

NB de coördinatieklus kan ook door een groepje opgepakt worden en trainers

kunnen dit als maatschappelijke stage invullen

 

WIE DURVEN ZICH HIERVOOR TE MELDEN? Info [email protected]

Ook voor de overige teams is een aantal nieuwe trainers nodig.

Meld je aan, we kunnen vast wel een goede match maken. En als je een cursus

wilt gaan volgen is dat ook prima! => [email protected]

 

TRAININGSCOORDINATOR

- Nu Caroline weer verder trekt hebben we een nieuwe trainingscoördinator nodig. Dit is een onmisbare sleutelpositie en daarom een heuse vacature..lees verder

 

KEN JE IEMAND OF KUN JE HET ZELF? Info zie vacature

TRAINER/COACH DAMES 1 EN MA1

- Nu Rinske en Eva stoppen met resp. Dames 1 en MA1 zoeken we een ervaren hockeytrainer die dit als combinatie wil gaan doen..lees verder

 

KEN JE IEMAND OF KUN JE HET ZELF? Info zie vacature

Sponsoren

d