Welkom bij HC Walcheren
header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Nieuws van de Technische Commissie

30-3-2012

Bij een nieuwe club hoort ook een nieuwe Technische Commissie (TC). Een aantal oud-leden van de TC's van MMHC en MHCV heeft in het begin van het nieuwe seizoen de TC nog willen ondersteunen maar heeft de fakkel inmiddels aan anderen doorgegeven. Op dit moment staat er een enthousiast team klaar om de club naar wens van de oude clubs naar een hoger niveau te tillen. Wat doen we/hebben we gedaan om dat voor elkaar te krijgen?

Natuurlijk brengt de start van een nieuw seizoen allerlei problemen aan het licht, zoals incomplete teams, teams zonder trainer en/of coach en de nodige communicatieproblemen. Inmiddels werken we hard aan de oplossingen en zijn veel problemen inmiddels opgelost.

 Daarnaast is de TC in het kader van een adviestaak aan het bestuur heel druk bezig geweest met het opzetten van een selectiebeleid. Een speciaal woord van dank aan oud-lid TC Heine van der Lende die hiervoor bergen werk heeft verricht, is hier wel op zijn plaats. In het selectiebeleid moeten nog een paar puntjes op de i gezet worden. Zodra dit gedaan is, wordt het selectiebeleid op de site gezet en kan een ieder zien hoe de selecties voor het volgende seizoen zullen verlopen. In het kader daarvan zult u de komende tijd regelmatig leden van de TC en onafhankelijke selecteurs langs de velden zien om teams en spelers te bekijken.

 Met het oog op het verbeteren van het technisch kader worden coachavonden en trainersbijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels hebben lopende het seizoen twee coachavonden plaatsgevonden waarvan de laatste onder leiding van twee doorgewinterde topcoaches van de club te weten Chris Jiskoot en Anton Schütz. Zij hebben aangeboden coaches te ondersteunen, juist ook aan de lijn. Met dit aanbod is de TC zeer verguld. Ook aan de trainers is gedacht. Ten eerste zijn we bezig geweest met het uitzoeken van een systeem waarmee trainers hun trainingen kunnen samenstellen. Het aanbod van materiaal is daarbij dusdanig dat er een bepaalde lijn zit in de verschillende leeftijdscategorieën. Er komt daardoor meer samenhang binnen de club en het wordt ook duidelijker wat een speler op een bepaald niveau moet kunnen. Door trainingen daarop af te stemmen worden spelers beter en het niveau hoger. Dinsdag 20 maart liet Remco Hartgers aan onze trainers zien wat dat in praktijk inhoudt. Dus niet alleen hoe een trainer ideeën kan opdoen binnen het systeem eventueel middels filmpjes en dan op papier een training kan samenstellen maar ook hoe de vertaalslag naar het veld is.

Zoals u uit bovenstaande kunt afleiden zitten we dus niet stil. En hoewel er veel mensen zijn aangeschoven bij de TC, is er nog immer ruimte voor nog meer aanwinsten. Zo zijn we onder andere op zoek naar een coachcoördinator die een spilfunctie zal vervullen tussen coaches en onze coachbegeleiders, en naar versterking van de seniorenlijn en de jongenslijn. Mocht u interesse hebben een bijdrage te leveren aan het werk van de TC, dan kunt u zich tot ons wenden via een mail naar [email protected].

 

De TC


d